Hội nghị Thường trực Hội đồng Họ Dương Việt Nam thông qua quyết định quan trọng

Ngày 6/5/2018,Thường trực Hội đồng Họ Dương Việt Nam đã tổ chức Hội nghị thông qua một số nội dung quan trọng chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Họ Dương Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023.
Ông Dương Đình Chiến - chủ trì Hội nghị
         Thành phần dự Hội nghị gồm: chủ tịch, các phó chủ tịch, Ủy viên thường trực HĐHDVN và các ông, bà: ông Dương Quốc Trọng, bà Phạm Thị Thu Hằng, bà Dương Thị Hoài Liên.
         Ông Dương Đình Chiến - chủ tịch chủ trì hội nghị. Hội nghị đã thông qua: Đề án mô hình tổ chức, nhân sự Hội đồng Họ Dương Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023; Báo cáo tài chính Hội đồng Họ Dương Việt Nam nhiệm kỳ 2013 – 2018; Báo cáo tóm tắt tiến độ Đại hội Họ Dương cấp tỉnh và chương trình Đại hội đại biểu Họ Dương Việt Nam; Vì lý do khách quan - Lễ hội mùa xuân Họ Dương Việt Nam - 2019 không tổ chức tại thành phố Thái Nguyên như dự kiến, hội nghị thống nhất Lễ hội mùa xuân Họ Dương Việt Nam năm 2019 sẽ tổ chức tại thành phố Bắc Ninh…Và các nội dung quan trọng khác.
         Trong không khí vui vẻ, đoàn kết, trách nhiệm trước Dòng tộc các đại biểu đã thẳng thắn phát biểu ý kiến trên tinh thần xây dựng. Hội nghị đã thành công tốt đẹp.
Một số ảnh Hội nghị:
Ông Dương Quốc Sỹ - phó chủ tịch thường trực Thông qua báo cáo công tác Tài chính
Ông Dương Công Minh - phó chủ tịch Phát biểu về Đề án mô hình tổ chức, nhân sự... 
Các ý kiến đóng góp của Đại biểu

Được tạo bởi Blogger.
VIETAD
VIETAD