Đại hội đại biểu Họ Dương tỉnh Hưng Yên Lần thứ IV (Nhiệm kỳ 2017 - 2022) diển ra thành công

Hưng Yên là tỉnh thuộc đồng bằng Bắc Bộ, được đánh giá là một trong những tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế tương đối nhanh của cả nước. Cơ cấu kinh tế đang dần chuyển dịch theo hướng hiện đại hoá. Đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của đại bộ phận bà con trong tỉnh đã được cải thiện.  Bà con Họ Dương Hưng Yên cũng đang đà thay đổi.
Lễ chào cờ (Quốc ca, Dương tộc ca, phút tưởng niệm Tổ tiên)
          Ngày 01 tháng 10 tại Trung tâm hội nghị Sơn Nam Plaza - thành phố Hưng Yên, Đại hội Đại biểu Họ Dương tỉnh Hưng Yên khóa IV (2017 – 2022) đã được tổ chức.
          Đến dự Đại hội, Hội đồng Họ Dương Việt Nam có: ông Dương Thanh Biểu, ông Dương Xuân Thìn - Phó chủ tịch HĐHD Việt Nam cùng các thành viên;
          Đại biểu cấp ủy, chính quyền địa phương có: ông Hoàng Văn Thịnh, nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh, chủ tịch Hội khuyến học tỉnh; ông Nguyễn Xuân Dương - Chủ tịch hội DN-DN tỉnh Hưng Yên;
          Đại diện các dòng họ có: Ông Bùi Quang Khả - Chủ tịch Hội đồng Họ Bùi tỉnh Hưng Yên;
          Đại biểu Hội đồng Họ Dương các tỉnh: Hà Nội, Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Quảng Ninh và hơn 200 bà con Họ Dương đại biểu Hội đồng Họ Dương các huyện, các chi họ trên địa bàn.
Lễ công bố quyết định trao cờ và cây Tổ của HDVN cho các nhà Thờ
Toàn cảnh Đại hội
          Đại hội diễn ra với nhiều nội dung: Chiếu phóng sự “Họ Dương Việt Nam đi lên cùng đất nước”; thông qua báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ III và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2017 – 2022); bầu Hội đồng Họ Dương tỉnh, bầu đại biểu đi dự Đại hội cấp trên; tổ chức Lễ thành lập CLB DN – DN, Hội Thanh niên Họ Dương tỉnh; trao quà lưu niệm cho các ông bà có nhiều thành tích xây dựng Dòng tộc trong nhiệm kỳ qua.
Ông Dương Thanh Biểu - phó chủ tịch HĐHDVN phát biểu
          Ông Dương Thanh Biểu - Phó chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam phát  biểu. Ông ghi nhận và biểu dương những kết quả trong 5 năm qua Hội đồng Họ Dương và bà con Họ Dương trong tỉnh đạt được như: hoạt động kết nối trong nhiệm kỳ đã kết nối được 10 đơn vị cấp huyện (100%); hoạt động khuyến học - khuyến tài, mừng thọ…Trong thời gian tới Hội đồng Họ Dương tỉnh thực hiện theo 5 nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ xong cần đẩy mạnh các hoạt động về nhiệm vụ phát triển kinh tế, khuyến học - khuyến tài…
Hội đồng Họ Dương tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2017 - 2022
          Đại hội đã bầu Hội đồng Họ Dương tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 5 thành viên, ông Dương Hữu Kiêu tiếp tục được bầu làm Chủ tịch.
Ban chấp hành CLB DN - DN  Họ Dương tỉnh
          Cũng tại Đại hội đã tổ chức Lễ thành lập CLB Doanh Nghiệp – Doanh Nhân, ông Dương Vân Phong được bầu làm chủ tịch và công bố Quyết định thành lập Ban chấp hành Hội Thanh niên gồm 8 thành viên, anh Dương Chí Công được bầu làm chủ tịch.
Hội thanh niên Họ Dương tỉnh Hưng Yên
          Đại hội đại biểu Họ Dương tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2017 – 2022 hoàn thành  mục đích và yêu cầu đề ra. Chúng ta có thể hy vọng  những đổi mới, phát triển của Họ Dương tỉnh Hưng Yên trong thời gian tới.
Được tạo bởi Blogger.
VIETAD
VIETAD