THƯ NGỎ V/V Thành lập Câu lạc bộ Doanh nghiệp doanh nhân Họ Dương Tỉnh Hưng Yên

HĐ HỌ DƯƠNG VIỆT NAM
HĐ HỌ DƯƠNG TỈNH HƯNG YÊN
 

         Số:       /TN-HĐHDHY
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
 

Hưng Yên, ngày 15 tháng 4  năm 2017

THƯ NGỎ
V/V Thành lập Câu lạc bộ Doanh nghiệp doanh nhân Họ Dương
Tỉnh Hưng Yên

 Kính gửi: ………………………..…………………………………………… …………………………………………………………………………………….
Tôi là Dương Hữu Kiêu, Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Tỉnh Hưng Yên.

Lời đầu tiên, thay mặt Hội đồng Họ Dương, tôi xin gửi tới ông (bà) và toàn thể công ty lời chào, lời chúc sức khỏe trân trọng nhất. Xin chúc Quý công ty ngày càng phát triển và thành công rực rỡ!
Hội đồng Họ Dương Tỉnh Hưng Yên thành lập năm 1995, là thành viên trực thuộc của Hội đồng Họ Dương Việt Nam và hoạt động theo điều lệ của Hội đồng Họ Dương Việt Nam.
Năm 2016, để thực hiện mục tiêu: “Phát triển kinh tế là tăng cường nội lực để họ Dương Việt Nam phát triển bền vững” , Hội đồng Họ Dương Việt Nam đã thành lập CLB Doanh nghiệp doanh nhân Họ Dương Việt Nam do ông Dương Công Minh (Chủ tịch Ngân hàng Bưu điện Liên Việt và tập đoàn HimLam) làm Chủ tịch; ông Dương Hồng Tuyển (tức Đào Hồng Tuyển - Chủ tịch tập đoàn Tuần Châu) và nhà sử học Dương Trung Quốc  làm Phó chủ tịch.

CLB DNDN Họ Dương Việt Nam cũng đã lập ra các quỹ khởi nghiệp nhằm hỗ trợ vốn cho các khởi nghiệp trẻ và đặc biệt ông Dương Công Minh, đã vận động được Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt sẵn sàng cho các doanh nghiệp doanh nhân Họ Dương vay vốn mà không cần thế chấp. Ông Dương Công Minh là một người vô cùng tâm huyết với dòng họ, đã tài trợ rất nhiều kinh phí để tổ chức các lễ hội, quỹ khuyến học, tương thân tương ái cho dòng họ.  
Đây có thể là một cơ hội để giúp các doanh nghiệp Doanh nhân Họ Dương Hưng Yên phát triển. Tuy nhiên, để làm được điều này, cần có sự đảm bảo của Hội đồng Họ Dương và CLB Doanh nghiệp doanh nhân Họ Dương cấp tỉnh.
Từ những hỗ trợ trên từ Hội đồng Họ Dương Việt Nam, CLB Doanh nghiệp Doanh nhân họ Dương Việt Nam và cũng là để các doanh nghiệp doanh nhân Họ Dương Hưng Yên có cơ hội giao lưu hợp tác phát triển, Hội đồng Họ Dương đã có nghị quyết về việc Thành lập Câu lạc bộ Doanh nghiệp doanh nhân Họ Dương Hưng Yên.
Hiện nay, HĐ Họ Dương Hưng Yên đã kết nối được hơn 100 doanh nghiệp doanh nhân Họ Dương trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Chúng tôi được biết, ông(bà) cũng là chủ của một doanh nghiệp. Vì vậy tôi thông báo tin mừng này đến với ông bà và kính mời ông bà tham gia ban sáng lập CLB DN-DN Họ Dương Hưng Yên. Việc tham gia ban sáng lập CLB, sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho ông bà cũng như Quý doanh nghiệp.

Theo dự kiến, Hội nghị thành lập CLB Doanh nghiệp doanh nhân Họ Dương Hưng Yên sẽ diễn ra vào Quý II năm 2017. Vì vậy, để công tác đón tiếp đại biểu và tổ chức hội nghị diễn ra được thành công tốt đẹp thì Hội đồng Họ Dương Hưng Yên sẽ tổ chức một cuộc họp trù bị. Nếu ông bà có thể tham gia hội nghị trù bị và tham gia là thành viên sáng lập CLB Doanh nghiệp Doanh nhân Họ Dương Hưng Yên, rất mong ông bà sớm phản hồi lại cho chúng tôi theo thông tin dưới đây:
         
Hội đồng Họ Dương Tỉnh Hưng Yên 
Địa chỉ: Số 81, Trưng Trắc Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
      Ông    Dương Hữu Kiêu – Chủ tịch HĐ Họ Dương Tỉnh Hưng Yên ĐT 01634769889
PGS.TS Dương Văn Phong – Phó chủ tịch HĐHD Hưng Yên - Trưởng ban chỉ đạo thành lập CLB DNDN Họ Dương Hưng Yên – ĐT 094 819 8888
Anh Dương Hữu Thể - Ủy viên BCĐ thành lập CLB DNDN Họ Dương Hưng Yên – ĐT 090 417 4346 –  096 216 1586
Nơi nhận:
   -Như kính gửi:
   -Vp. HĐ Họ Dương Việt Nam (để báo cáo)
   -Lưu Vp.
TM. HỘI ĐỒNG HỌ DƯƠNG TỈNH
CHỦ TỊCH

 Dương Hữu KiêuĐược tạo bởi Blogger.
VIETAD
VIETAD