Lễ Hội Họ Dương Xã Dân Tiến- H. Khoái Châu

Được tham dự lễ hội mùa xuân của Họ Dương Xã Dân Tiến Huyện Khoái Châu.Ông Nguyễn Minh Tân là con rể của Họ Dương xúc động ,ngậm ngùi khi nghĩ về Họ Nguyễn của mình chưa tổ chức được liên kết trong dòng Họ.Xin mời bà con Họ Dương Ta hãy vào xem nghe Ô Tân tâm sự.

Được tạo bởi Blogger.
VIETAD
VIETAD