Lễ Hội Họ Dương Quảng Ninh - Phần văn nghệ chào mừng

Buổi tối ngày 12/03/Đinh Dậu Họ Dương Quảng Ninh tổ chức thi văn nghệ giữa các đoàn Họ Dương Huyện -Thị xã - Thành Phố.Để chon các tiết mục  hay phục vụ Hội nghị ngày 13/03/Đinh Dậu.



Được tạo bởi Blogger.
VIETAD
VIETAD