Họ Dương Việt Nam Vinh Danh -Khen thưởng -Sinh Nhật

Trong lễ vinh danh khen thưởng của Họ Dương Việt Nam tại LHMX Họ Dương Đà Nẵng .Họ Dương Hưng Yên cũng đòng góp một thành viên cháu :Dương Đặng Thanh Huyền .Được xướng tên vinh danh trong ngày lễ hội chính  16/giêng/Đinh Dậu.Tự Hào cho Họ Dương Hưng Yên.
Được tạo bởi Blogger.
VIETAD
VIETAD