Thông báo của Ban thông tin Họ Dương Hưng Yên   THÔNG BÁO 
THAY ĐỔI THAY ĐỔI GIAO DIỆN


   Ban Thông tin tuyên truyền trang mạng :hoduonghungyen.com. đang tiến hành nâng cấp giao diện của trang mạng để cung cấp sự thuận tiện cho quý vị khi truy cập vào xem.Trong thời gian này có những trục trặc khi kết nối .Mong quý vị vui lòng chờ đợi và thông cảm.Chúng tôi cố gắng đầu tư ,nâng cấp để tạo sự thuận tiện,dễ dàng cho quý vị khi vào thăm.
Rất mong sự cộng tác từ quý vị .
Xin trân trọng cám ơn!
                                              Hưng yên ngày 31/3/2017

             Ban thông tin Họ Dương Hưng Yên Kính báo!
Được tạo bởi Blogger.
VIETAD
VIETAD