Lễ Hội Họ Dương Việt Nam Tại Bắc Ninh- NĂM 2015

Lễ Hội Họ Dương Việt Nam năm 2015 -để cho  những người con Họ Dương Hưng Yên được xem lại các lễ hội mùa xuân của Họ dương Việt Nam qua từng năm.
                                Hình ảnh buổi lễ cầu siêu của Họ Dương Việt Nam

Video chi tiết về Lễ Hội Mùa Xuân Họ Dương Việt Nam năm 2015 tổ chức tại nhà thi đấu thể thao Bắc Ninh ,Tại đây...
Được tạo bởi Blogger.
VIETAD
VIETAD