Lễ Hội Họ Dương Lạc Đạo -Văn Lâm -Hưng Yên

Nhân ngày giỗ Tổ - Cụ Tiến sỹ Dương Công Thụ.Tại nhà thờ của Cụ .Họ Dương Lạc Đạo -Văn Lâm đã dâng hương và cúng giỗ.Sau đó tổ chức lễ Mừng Thọ các cụ cao niên Tuổi từ 80 -85 đến 99 T .Vinh danh các cháu thi đỗ đại học và các cháu đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp Tỉnh,Quốc gia.
      Nhà Bia Cụ Tổ Tiến Sỹ Dương Công Thụ - Được xếp hạng di tích lịch sử cấp Tỉnh-Thành Phố
                                          Địa điểm hoduonglacdao làm giỗ Tổ.

 Lãnh đạo Huyện Văn Lâm ,Xã Lạc Đạo, Thôn Ngọc về dự với Lễ Hội Họ Dương Lạc Đạo -Văn Lâm

           Video lễ Mừng Thọ và Vinh Danh  của Họ Dương Lạc Đạo - Văn Lâm
Được tạo bởi Blogger.
VIETAD
VIETAD