Kỷ Niệm 185 năm thành lập tỉnh Hưng Yên - Góc nhìn flycam

Xin mời bà con họ Dương Hưng Yên xem những hình ảnh Lễ kỷ niệm 185 năm Thành lập Tỉnh Hưng Yên .Qua Clip của Vũ Văn Quân,từ trên cao .Một quảng trường Hưng Yên thật đẹp.
                     

     Rồng đình làng Yên Lịch -Dân Tiến -Khoái Châu -Lễ kỷ niêm 185 thành lập tỉnh Hưng Yên
Hình ảnh Quảng trường Tỉnh Hưng Yên Trong Lễ Kỷ Niệm 185 năm Thành Lập Tỉnh 1831 -2016 
Được tạo bởi Blogger.
VIETAD
VIETAD