Khởi nghĩa Dương Thanh

Khởi nghĩa Dương Thanh qua Clip Hoạt hình.Cho ta biết lịch sử hào hùng  của người Họ Dương từ những năm Bắc thuộc.


                              Đền Thờ Cổ  Trung Hoa tại phố cổ Hội An


     Clip hoạt hình nói về Khởi Nghĩa Dương Thanh chống lại Sự Đô Hộ Nhà Đường
Được tạo bởi Blogger.
VIETAD
VIETAD