Họ Dương Việt Nam chúc thọ các cụ cao niên

Thực hiện nghị quyết của HD VN Họ Dương Kim Động Đã tổ chức mừng thọ các cụ cao niên tại gia đình.Tạo niềm vui cho các cụ và cho con cháu trong gia đình.
Hình ảnh lễ tổng kết công tác của HD VN -2017 và Vinh danh các cá nhân có thành tích xây dựng Dòng Tộc

             Clip chúc thọ các cụ cao niên tại gia đình của HD Kim Động -Hưng Yên

Được tạo bởi Blogger.
VIETAD
VIETAD