Cầu Rồng đêm thứ bảy hàng tuần

   Đêm thứ 7 và đêm chủ nhật.Vào lúc 21 giờ rồng sắt tại cầu Rồng -Đà Nẵng lai phun nước và phun lửa cho người dân cùng khách du lịch đón xem     


                     Video Rồng phun lửa và nước hồi 21 giờ ngày thứ 7 - chủ nhật 
   
Được tạo bởi Blogger.
VIETAD
VIETAD