Phát biểu của Ô Dương Xuân Thìn tại Lễ ra mắt Ho Dương Yên Mỹ

Trong ngày ra mắt Họ Dương Yên Mỹ Ô Dương Xuân Thìn -Phó chủ tịch Họ Dương Việt Nam -Tổng thư ký đã phát biểu tóm lược Lịch sử Họ Dương Việt Nam. Đồng thời có lời phát biểu của Ô
Dương Hữu Kiêu - Chủ tịch Họ Dương Hưng Yên - Ô Dương Đình Tùy - Chủ tịch Họ Dương Cộng hòa Séc.
Các đoàn đại biểu tặng hoa và quà cho Họ Dương Yên Mỹ trong ngày Lễ ra mắt kết nối với gia đình Họ Dương Hưng Yên

Video của Duong gia1944 quay chi tiết buổi lễ ra mắt hoduongyenmy  thuộc Họ Dương Hưng Yên
Được tạo bởi Blogger.
VIETAD
VIETAD