Lời phát biểu của Ô Dương Công Minh tại LHMX Họ Dương Việt Nam

Ô Dương Công Minh phát động phong trào Khởi nghiệp trong toàn Họ Dương Việt Nam.Bằng những lời mộc mạc chân tình lời phát biểu của Ông Minh đã đánh thức nguồn nhiệt huyết sâu thẳm của những người con Họ Dương
Hình ảnh cháu Dương Đặng Thanh Huyền Họ Dương Hưng Yên ,đạt giải 3 môn Ngữ Văn -tiêu biểu cho thế hệ trẻ thực hiên  tốt lòi phát biểu của Ô Dương Công Minh tại LHMX Họ Dương Việt Nam
Clip Toàn thể lễ Hội mùa xuân Họ Dương Việt Nam đồng ý lời kêu gọi Khởi nghiệp của Ô Dương Công  Minh: Việt Nam khởi nghiệp  - Việt Nam Thắng Lợi -Họ Dương khởi nghiệp  - Họ Dương Thắng lợi.
Được tạo bởi Blogger.
VIETAD
VIETAD