Lễ ra mắt HĐ HD Huyện Yên Mỹ T.HY

Sau LHMX Họ Dương việt Nam. Họ Dương Hưng Yên đã tiến hành kết nối các huyện còn lại trong tỉnh. Ngày hôm nay 22/giêng năm Đinh Dậu.Đã tiến hành lễ ra mắt Họ Dương Huyện Yên Mỹ.
                                  Sau đây là chương trình văn nghệ chào mừng.Được tạo bởi Blogger.
VIETAD
VIETAD