Lễ ra mắt chính thức của Họ Dương Yên Mỹ

Họ Dương Yên Mỹ đã chính tức thành lập và lấy ngày 18/02/2017 Làm ngày thành lập.Hội nghị đã diễn ra sôi nổi ,trang trọng gọn nhẹ song đầy chất nhân văn của người Họ Dương.

Được tạo bởi Blogger.
VIETAD
VIETAD