Lễ hội Mùa xuân Họ Dương Việt Nam 2016 -Tại Bắc Ninh

Xin Mời Bà con Họ Dương Hưng Yên xem lại Lễ Hội Mùa Xuân của Họ Dương Việt Nam năm 2016 tổ chức tại nhà thi đấu thể thao Tỉnh Bắc Ninh.
Đội nhạc lễ của Họ Dương Việt Nam tại buổi lễ Họ Dương Dân Tiến Khoái Châu thuộc Họ Dương Hưng Yên trong hoduongvietnam

Video quay chi tiết Lễ hội mùa xuân Họ Dương Việt Nam năm 2016 tại Bắc Ninh
Được tạo bởi Blogger.
VIETAD
VIETAD