Lễ diễu hành của Họ Dương Hưng Yên - 2017

Cùng với đoàn của Lạc đạo - Văn Lâm .Đoàn Họ Dương Hưng Yên với quân số gần 100 người đã tham gia lễ diễu hành trong LHMX Họ Dương Việt Nam tại Đà Nẵng.


Được tạo bởi Blogger.
VIETAD
VIETAD