Lễ cầu an cho dòng tộc Họ Dương Việt Nam và Cầu siêu cho các cụ Tổ Họ Dương

Hồi 19 giờ ngày 14 tháng giêng năm Đinh Dậu (10/2/2017) .Họ Dương Việt Nam đã tổ chức lễ Cầu an - Cầu siêu cho toàn thể Dòng tộc Họ Dương trong và ngoài nước.


Sau đây là hình ảnh cụ thể:                                              Rước lửa từ đền thờ họ Dương  TP Đà Nẵng về


Được tạo bởi Blogger.
VIETAD
VIETAD