Hội nghị tổng kết năm 2016 - Lễ khen thưởng ,vinh danh - Lễ cầu an - cầu...  Trong ngày 14 tháng giêng năm Đinh Dậu .Họ Dương Việt Nam đã tiến hành khẩn trương các chương trình của LHMX 2017.Buổi sáng khai mạc hội chợ mùa xuân 2017.Buổi chiều tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2016 - Lễ khen thưởng và vinh danh - Buổi tối lễ rước lửa - Lễ cầu an - Lễ cầu siêu
Được tạo bởi Blogger.
VIETAD
VIETAD