Họ Dương Việt Nam vinh danh khuyến học,khuyến tài

Trong không khí vui mừng,phấn khởi của Lễ Hội Mùa Xuân Họ Dương Việt Nam .Lễ vinh danh cá nhân tiêu biểu trong dòng Họ Dương  năm 2016 đã được tiến hành thật long trọng và đậm chất nhân văn.Đặc biệt Họ Dương Hưng yên cũng vinh dự đóng góp một cá nhân tiêu biểu.Cháu Dương Đặng Thanh Huyền năm 2016 đã đạt giải Ba cuộc thi quốc gia môn ngữ văn .Được vinh danh trực tiếp trong LHMX Họ Dương Việt Nam.


Các cá nhân được Vinh danh trong Lễ hội HD Việt Nam năm 2017Dương Đặng Thanh Huyền  Hưng Yên


Lễ  vinh danh 

Cháu Dương Đặng Thanh Huyền Họ Dương Hưng Yên được vinh danh  
Ô Dương Công Minh phát bằng vinh danh cho các cá nhânÔ Dương Đào Hồng Tuyển Tặng hoa 

Niềm vui của Dương Đặng Thanh Huyền 
Niềm tự hào của Họ Dương Hưng Yên
Được tạo bởi Blogger.
VIETAD
VIETAD