Họ Dương Việt Nam - Đi lên cùng đất nước

Lịch sử Họ Dương qua sưu tầm của Ban lịch sử dòng tộc Họ Dương Việt Nam.Qua các hình ảnh những người con Họ Dương trong những giai đoạn lịch sử.Người Họ Dương thật tự hào :Họ Dương Luôn Song Hành cùng đất nước-dân tộc

Chữ Dương bộ Mộc được Họ Dương Việt Nam chọn để Vinh danh những thành viên Họ Dương đang đương chức trong các cơ quan Công quyền được đề bạt vào các chức vụ quan trọng của nhà nước.

 Mọi hoạt động của Họ Dương đều hướng về Đất Nước và Dân tộc Việt Nam.Hãy xem để tự hào :Mình là người Họ Dương
Được tạo bởi Blogger.
VIETAD
VIETAD