Họ Dương Kim động tổng kết công tác năm 2016Ngày 28/12/2016 Tại nhà thờ Họ Dương Thôn Tiên Cầu . Họ Dương Kim Động tổ chức hội nghị tổng kết công tác trong năm 2016.Thông qua Hương ước dòng tộc Huyện Kim Động.Phổ biến và bàn về nhân sự đi dự LHMX Họ Dương Việt Nam tổ chức tại TP Đà Nẵng.

                                 Clíp về hội nghị tổng kết năm 2016 của Họ Dương Kim Động
Được tạo bởi Blogger.
VIETAD
VIETAD