Họ Dương Hưng Yên Tham gia Hội chợ mùa xuân Tại Đà Nẵng

Để góp phần nhỏ bé vào thành công của Lễ Hội Mùa xuân Họ Dương Việt Nam tại Đà Nẵng,Mặc dù đường xá xa sôi.Kinh phí hạn hẹp,song Họ Dương Hưng Yên cũng đóng góp 02 gian hàng để quảng bá hình ảnh với các HĐ HD Các tỉnh bạn.



                                               Gian hàng của Họ Dương Hưng Yên






                                 Hai gian hàng của các Doanh nhân trẻ của Họ Dương Hưng Yên :

Gian hàng của Công ty Cổ phần Truyền thông DGT Việt Nam,Do Doanh nhân trẻ:Dương Hữu Thể chủ trì;








Gian hàng của Trung Tâm Hợp Tác nhân lực Quốc Tế EMICO do P Phòng tuyển dụng II Dương Văn Long chủ trì



Được tạo bởi Blogger.
VIETAD
VIETAD