DƯƠNG TỘC KẾ SỬ

Lời nói đầu
(Thừa tướng Dương Đình Tiến)


Nguồn gốc của Dòng tộc họ Dương ta căn cứ tập sách “Dương tộc kế sử” của cụ tổ Dương Hữu Tự Do xưa cụ lục chép lại có nói rằng:
Tập sách “Dương tộc kế sử” này do cụ tổ thừa tướng quốc công Dương Đình Tiến, quê ở làng Long Vĩ, huyện Đông Ngàn, tỉnh Bắc Ninh, xứ Kinh Bắc biên tập vào năm Mậu Tuất – 1058, đời vua Lý Thánh Tông.
Chép từ cụ thượng thượng tổ thái sư quốc công Dương Minh Tiết. Sinh quán bộ Phong Châu, huyện Bạch Hạc, Phủ Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ. Thời nhà nước Văn Lang (họ Hồng Bàng) xuống đến cụ tổ Sùng Hiến hầu quốc công Dương Công Khanh.
Đến thế kỷ thứ XIII, cụ Dương Công Đức con trai cụ Dương Phúc Khánh lại tái bản sao lục và chép tiếp vào năm Nhâm Tuất 1262.
Đến cuối đời Trần, đầu Lê sơ, cụ tổ Dương Hữu Tự Do lại tái sao lục chép tiếp năm Nhâm Thìn 1592. Cách 359 năm, đến 1951 trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp cụ Dương Văn Hoè vì sợ cháy nên bỏ vào ống luồng, đục tường đất nhà bếp để vào đắp vít lại, mãi đến năm 1972 mới mang ra, sách bị mục nát mối sông, rụng ra từng mảnh.
Tôi - cháu chính tông đời thứ 24 đã cố gắng lắp ghép lại từng mảnh, tái sao chép, chuyển dịch cuốn sách ra chữ quốc ngữ, để lưu lại cho hậu thế cho con cháu trong Dòng tộc họ Dương, nhằm hiểu biết rõ công lao của các vị tiền bối anh hùng dân tộc, có công hộ quốc cứu dân, giành độc lập dân tộc nước Việt Nam đã ra đời từ trước công nguyên cho đến nay.
Hoàn thành ngày 20/10/1975
Dương Văn San biên dịch
(xứ Yên Nhân – Nam Định)

MỤC LỤC

A. Nhà nước Văn Lang ra đời
1. Thời đại Hùng Vương
- Cụ thượng thượng tổ Dương Minh Tiết (Hùng Vương thứ I)
- Cụ thượng tổ Dương Minh Thắng (Hùng Vương thứ VI)
B. Giành quyền tự chủ dân tộc
2. Thế kỷ thứ I
- Cụ tổ Dương Thi Sách, năm Ất Dậu thứ 25 CN, chống Đông Hán.
- Cụ bà Trưng Trắc Vương, năm Canh Tý thứ 40 CN, chống Đông Hán.
3. Thế kỷ thứ VI
- Cụ Dương Bái Thiều, năm Nhâm Tuất thứ 542 CN. Chống nhà Lương.
4. Thế kỷ thứ IX.
- Cụ Dương Thanh , năm Kỷ Hợi thứ 819 CN - Chống nhà Đường.
5. Thế kỷ thứ X.
- Cụ Dương Đình Nghệ, năm Tân Mùi thứ 931 CN – Chống Nam Hán
- Cụ Dương Như Ngọc, năm Tân Mùi thứ 931 CN – Chống Nam Hán
- Cụ Ngô Vương Quyền, năm Mậu Tuất thứ 938 CN – Chống Nam Hán
- Cụ Dương Tam Kha, năm Mậu Tuất thứ 938 CN – Chống Nam Hán
- Cụ Dương Vân Nga, năm Canh Thìn thứ 980 CN – Chống quân Tống
C. Bảo vệ chủ quyền quốc gia
6. Thế kỷ thứ XI
- Cụ Dương Đình Tiến, năm Mậu Tuất 1058, thừa tướng đời Lý Thánh Tông
- Cụ Dương Công Triển, thân sinh Hoàng hậu vua Lý Nhân Tông.
- Cụ Dương Công Khanh, Sùng hiền hầu, thân sinh cụ Dương Hoán.
7. Thế kỷ thứ XII
- Cụ Dương Hoán – Lý Thần Tông, năm Canh Tuất 1130 dẹp Chiêm Thành
- Cụ Dương Công Đảo – Danh tướng, năm 1130 – đánh dẹp Chiêm thành.
- Cụ Lý Thiên Tộ - Lý Anh Tông, năm 1141 chống quân Tống.
- Cụ Dương Tự Minh – Thánh Đuổm, năm 1141 chống quân Tống.
8. Thế kỷ thứ XIII.
- Cụ Lý Long Hãn – Lý Cao Tông, năm 1175 – 1209 (con Lý Anh Tông)
- Cụ Lý Long Dục – Lý Huệ Tông (con Lý Cao Tông, Trần Thủ Độ, hãm hại).
- Cụ Lý Phật Kim – Lý Chiêu Hoàng (con Lý Huệ Tông, bị bắt nhường ngôi)
- Cụ Lý Long Xưởng (anh Lý Long Hãn, bị Trần Thủ Độ hãm hại)
Một thời kỳ Trần Thủ Độ bày mưu cướp ngôi nhà Lý, lập nhà Trần (Trần Cảnh lên ngôi)
9. Thế kỷ thứ XIV -XV
- Cụ Dương Nhật Lễ - nối ngôi Trần Dụ Tông (Mậu Thân 1368)
- Cụ Dương Công Định – Danh tướng nhà Trần – Lê (1391 - 1428)
- Cụ Dương Công Tảo – Danh tướng nhà Lê sơ (1400 - 1428)
- Cụ Dương Văn Chấp – Danh tướng nhà Mạc _ Lê Trung Hưng.
10. Thế kỷ thứ XVIII.
Một thời kỳ “Trịnh – Nguyễn phân tranh” tồn tại 50 năm (vua Lê, chúa Trịnh)
- Cụ Dương Trọng Tế, Danh tướng phù Lê – chống Trịnh.
- Cụ Dương Đình Tuấn, Danh tướng phù Lê – chống Trịnh.
- Cụ Dương Trần Án, Danh tướng phù Lê – chống Trịnh.
- Cụ Dương Hữu Vịnh – Thời kỳ Tây Sơn – Nguyễn Huệ
Ông giữ chức Chánh Lĩnh binh nhà Nguyễn Huệ, Quang Trung đại phá quân Thanh (1787) thống nhất đất nước, ngày 5 tháng giêng năm Đinh Mùi.

1. THỜI ĐẠI HÙNG VƯƠNG
- Cụ thượng thượng tổ Dương Minh Tiết là người đầu tiên được biết. Sinh trú quán tại Phong Châu, Bạch Hạc, Vĩnh Tường, Phú Thọ.
Xuất thân ra đời từ nước Nam Giao – Văn Lang vào đời vua Hùng Vương thứ I, vua Hùng cử cụ làm Thứ Sử quốc công triều đình, vua Hùng thấy cụ rất thông minh, trung thành với nước và giúp vua đảm nhiệm mọi công việc triều đình.
Cụ là người tham gia cải nước Nam Giao thành nước Văn Lang và lập hiến pháp nước Văn Lang, chia nước Văn Lang làm 15 bộ, có công góp phần nâng cao đời sống nhân dân yên vui, phong phú và sống lâu vô địch.
Vua Hùng chú trọng canh nông phát triển, bàn vận động đưa nhân dân xuống vùng hạ du khai phá ruộng nước, cấy lúa trồng màu, mở rộng lãnh thổ nước Văn Lang, đặt ra ngày hội, ngày tết để liên hoan tổng kết một năm lao động sản xuất nhọc mệt và tổ chức các trò vui chơi, làm cho phong phú nền văn minh, xã hội vui tươi. Nhà nước chú trọng sản xuất các loại kim khí, đồ dùng của xã hội, sản xuất trống đồng, la bạt, cồng chiêng, gươm giáo để đánh giặc bảo vệ đất nước. Nhà nước Văn Lang chia làm 15 bộ gồm:
 1. Phong Châu
 2. Giao Chỉ
 3. Chu Diên
 4. Vũ Ninh
 5. Phú Lộc
 1. Việt Thường
 2. Ninh Hải
 3. Dương Tuyền
 4. Lục Hải
 5. Vũ Định
 1. Hoài Hoan
 2. Cửu Chân
 3. Tân Hưng
 4. Bình Vân
 5. Cửu Đức

Ở bộ Vũ Ninh khi có giặc Ân sang xâm lấn chiếm giữ một vùng đất đai rộng lớn của nước Văn Lang.
- Cụ thượng tổ Dương Minh Thắng là con cháu dòng dõi lâu đời của cụ tổ Dương Minh Tiết. Cụ sinh quán tại bộ Phong Châu, huyện Bạch Hạc, Vĩnh Tường, Phú Thọ. Đời vua Hùng thứ VI cụ chuyển sang trú quán tại bộ Vũ Ninh thuộc đất Long Vĩ nay thuộc xã Đình Bảng, huyện Tiên Du – tỉnh Bắc Ninh.
Cụ tổ Dương Minh Thắng được nhân dân tin tưởng. Vua Hùng Văn vương trọng dụng và bổ nhiệm cụ làm quan trong triều. Cụ được làm quan lạc tướng, nhận nhiệm vụ đem quân sang bộ Vũ Ninh dẹp giặc Ân, cụ dẹp giặc yên ổn, vua Hùng truyền lệnh chiếu chỉ ở lại lập doanh trại đóng chốt ở bộ Vũ Ninh bảo vệ lãnh thổ tổ quốc lâu dài (nay Kim Thành).
Cụ tổ Dương Minh Thắng định cư định canh, lập tân ấp, xây dựng gia đình ở bộ Vũ Ninh tại Long Vĩ, nay thuộc Đình Bảng xã, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
Xưa, nơi đây là rừng núi hoang vu ít người, nghìn năm sau con cháu đông ra mỗi người đi khai thác một vùng làm ăn sinh sống, lập cơ nghiệp thành một chí họ Dương: nhược điểm văn hóa bằng chữ Hán, ít được học hành chữ nghĩa hoặc không có ghi chép lâu đời về dòng họ, không sao chép lại, để mất gốc.
Bấy giờ, chẳng ai biết, ngày nay chúng ta phải hiểu rằng nếu đã là họ Dương bất cứ ở đâu tỉnh, phủ, huyện, thị xã nào đều là con cháu nòi giống cụ thượng tổ Dương Minh Thắng quê hương Long Vĩ, tỉnh Bắc Ninh, ra đi ở khắp mọi nơi trên đất nước, kể cả dân tộc ít người….
2. THẾ KỶ THỨ I
Đời nhà Đông Hán, vua Quang Vũ sai Tô Định sang làm Thái thú quận Giao Chỉ (nay Hà Nội, Nam Đinh, Sơn Tây, Hà Đông, Thái Bình, Hưng Yên) tên Tô Định tham tàn, bạo ngược khốc liệt, đàn áp bóc lột, đánh đập nhân dân tàn nhẫn. Thậm chí hắn còn ra lệnh giết hết đàn ông quận Giao Chỉ, hãm hiếp đàn bà, lai tạo giống người Trung Quốc (Giao Chỉ 2 ngón chân cái giao nhau).
- Năm Ất Dậu thứ 25, cụ tổ Dương Thi Sách sinh trưởng và lớn lên ở quê hương huyện Mê Linh, xã An Lãng, thuộc tỉnh Sơn Tây. Xuất hiện ra đời vào đầu  công nguyên, cụ là con Lạc tướng Dương Thái Bình và bà Hồ Thị Nhữ.
Thời kỳ nô lệ nước Trung Quốc (xưa gọi là nước Tàu) cụ Dương Thi Sách được bổ làm quan Thứ sử quận Giao Chỉ, Cụ rất phẫn nộ căm thù tên Tô Định, không chịu ngồi yên để dân chịu khổ cực. Năm Mậu Tuất thứ 38 cụ đứng lên kêu gọi nhân dân vùng dậy, kháng chiến giết chết tên chúa chùm ác ôn Tô Định, giành lại chủ quyền độc lập dân tộc, giải phóng để cho nhân dân yên ổn làm ăn, không chịu làm nô lệ nhà Hán.
Cụ thành lập nghĩa quân tại Ba Vì, Sơn Tây, chiêu mộ binh sĩ, lập thành đội ngũ. Cụ tổ Dương Thi Sách làm tướng chỉ huy đánh xông thẳng vào thành Tống Bình (Hà Nội ngày nay), năm ấy nhân dân ta tinh thần bạc nhược chỉ có số ít tham gia và lại chưa có kinh nghiệm kháng chiến đánh rụt rè.
Bọn Tô Định chủ động đánh mãnh liệt ồ ạt giết hại cụ tổ Dương Thi Sách tại trận địa thành Tống Bình ngày 16 tháng 3 năm 38, năm Mậu Tuất.
Cụ tổ Dương Thi Sách do chưa có kinh nghiệm nên bị thất bại nhưng cũng là tấm gương đệ nhất anh hùng dân tộc Việt Nam lần thứ nhất cũng là thời kỳ lịch sử xuất hiện đầu tiên của Dòng tộc họ Dương ta. Vì vậy biên tập làm tấm gương cho con cháu đời sau thấu hiểu về dòng tộc của mình.
- Người con dâu họ Dương ta là Bà Trưng Trắc, vị nữ tướng anh hùng dân tộc. Là con gái quan lạc tướng Đào Hoàng (Trưng Nghĩa Dũng) và mẹ là Hoàng Thị Đào quê ở huyện Mê Linh, xã Chu Duyên, tỉnh Sơn Tây, bà Trưng Trắc là chinh thê cụ tổ Dương Thi Sách.
Thời kỳ nước ta phụ thuộc nhà Đông Hán vua Quang vũ xâm chiếm, nhà Hán chia nước ta làm hơn 60 quận lỵ thành trì và cử nhân viên sang đóng giữ kiềm tóa. Tên Tô Định đóng giữ thành Tống Bình thuộc quận Giao Chỉ, tên Tô Định rất tham tàn bạo ngược, hà hiếp nhân dân, giết đàn ông, hãm hiếp phụ nữ.
Cụ tổ Dương Thi Sách làm Thứ Sử quận Giao Chỉ, cụ căm thù tên Tô Định cụ không chịu khuất phục ngồi yên để nhân dân chịu khổ, cụ khởi nghĩa mộ quân chiến đấu giệt Tô Định, bị giặc giết chết tại trận địa thành Tống Bình.
Bà Trưng Trắc vì nợ nước thù nhà, căm thù Tô Định, đầu năm Canh Tí thứ 40 cùng với em gái Trưng Nhị đứng lên khởi nghĩa mộ quân, được các nhà hào trưởng và tướng sĩ ở các nơi kéo đến tụ tập lập nghĩa quân hùng mạnh, tổ chức đội ngũ chỉnh tề, cổ kỳ tán, voi ngựa, vũ khí, lương thực; tháng 3 năm Canh Tí, năm thứ 40 bà Trưng ra quân chia làm 4 mũi tiến công giặc.
Bà Trưng cưỡi voi chỉ huy 4 mũi tiến đánh xông thẳng vào thành Tống Bình tiêu diệt quân sĩ của chúng chết quá nửa, tên Tô Định không chống cự nổi, tên Tô Định vội vàng hắn cạo râu, thay quần áo tá hình, bỏ kinh thành chốn chạy thục mạng về nước.
Bà Trưng chỉ huy quân truy kích đuổi đánh giặc Đông Hán ra khỏi bờ cõi biên cương Tổ quốc. Bà Trưng tiếp tục chỉ huy quân sĩ lần lượt đánh phá tan nát hơn 60 quận lỵ, thành trì của bọn quan lại thống trị của nhà Đông Hán, giải phóng hoàn toàn đất nước, giành độc lập dân tộc Việt Nam. Thắng trận, Bà Trưng lên ngôi, tự xưng vua là Trưng Nữ Vương đóng đô ở quận Mê Linh thuộc Phú Yên, An Lãng. Bà tại vị hơn 3 năm. Bà còn đương củng cố triều đình và bổ sung thêm quân sĩ, vũ khí chưa ổn định.
Nhà Hán hết sức tranh thủ thời cơ, tháng 4 năm 42 chúng cho 20 vạn hùng binh, sai tướng Mã Viện đem quân tiến sang đàn áp cướp giật. Lúc ấy bà Trưng, quân đội mới có khoảng 3,4 vạn binh sĩ, vũ khí thiếu hụt, bà không chống cự nổi, tháng 5 năm 43 bà bỏ nửa nước đàng ngoài lui quân vào giữ nửa nước đằng trong, thuộc quận Cửu Chân, đến tháng 11 năm 43 Mã Viện đem quân đánh cướp cả, bà Trưng thế cùng bà gieo mình xuống hồ Cẩm Kê tự tử không hàng giặc. Nay có đền thờ bà ở Cẩm Khê, tỉnh Nghệ An.
3. THẾ KỶ THỨ VI
- Cụ tổ Dương Bái Thiều (Dương Tịnh Thiều). Quê quán Ba Vì – Sơn Tây, xưa cụ là nhà nho, văn chương nổi tiếng chân giáo Việt Nam. Đầu năm Nhâm Tuất (năm 542) cụ xuất thân đi theo Lý Bí làm tướng vân, phù ông Lý Bí chống giặc Lương (Trung Quốc).
Cụ làm viên tướng quan văn, tham gia lãnh đạo chính trị, cùng với các chủ tướng Phạm Tú, Triệu Trúc, Triệu Quang phục, Lý Phúc Nam. Tham gia đánh giặc từ tháng 4 năm 542 đến tháng 7 năm 542, tổng quét sạch sự đô hộ của giặc Lương. Tên tướng giặc Triệu Tự Trừ khiếp sợ cuốn gói bỏ kinh thành trốn chạy về nước. Quân ta chiếm giữ được thành Long Biên, giành quyền tự chủ dân tộc. Thắng trận, Lý Bí lên ngôi Hoàng đế, đặt tên là Lý Nam Đế.
Đầu năm Giáp Tỵ, Lý Nam Đế tổ chức kỳ đài đặt Quốc hiệu là Vạn Xuân, tổ chức cho cụ Dương Bái Thiều làm quan văn, cụ Dương Bái Thiều thảo ra Hiến pháp nhà nước Vạn Xuân. Tuân theo lệnh vua, cụ cùng tướng Phong Trì xây dựng đài Vạn Xuân và chùa Một Cột ở Long Biên (Hà Nội) làm kỷ vật đánh dấu ngày khai quốc Vạn Xuân.
4. THẾ KỶ THỨ IX.
- Cụ tổ Dương Thanh quê ở Thanh Hóa làm quan ở Nghệ An. Đời nhà Đường vua Đường Mục Tông, cụ làm Thứ Sử Châu Hoan cụ có tài thao lược, sức khỏe và tinh thần yêu nước sâu sắc.
Năm Kỷ Hợi, năm thứ 819, vua Đường cử Lý Tượng Cổ sang làm Thái Thú An Nam đóng ở thành Tống Bình, cụ được Lý Tượng Cổ tin cậy điều ra thành Tống Bình làm nha môn tướng. Cuối năm 819 ở vùng Hoàng Động dân tộc Tày – Nùng nổi dậy kháng chiến chống bọn phong kiến nhà Đường. Lý Tượng Cổ phát vũ khí và quân đội cho cụ tổ Dương Kim Thanh, cử cụ đem quân đi đánh Hoàng Động, cụ tổ Dương Kim Thanh cùng với con trai là Dương Chi Liệt và người thân là Đỗ Sĩ Giao bàn mưu kế sách kêu gọi binh sĩ quay về bao vây thành Tống Bình tiêu diệt giết chết tên hung ác tham tàn bạo ngược Lý Tượng Cổ, giành độc lập dân tộc và giết rất nhiều tên ác ôn bộ hạ của chúng.
Đến năm Canh Tý 820 nhà Đường lại sai tên Quế Trọng Vũ đem 20 vạn quân nhanh chóng sang đàn áp kịp thời, cụ tổ Dương Thanh chưa kịp dở tay vả lại quân đội có ít, lực lượng mỏng manh, không chống cự nổi, cụ phải rút lui quân về giữ Thạc Khẩu, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, đầu năm 821 quân giặc tấn công Thạc Khẩu, cụ bị thua phải bỏ rút lui vào rừng Thanh Hóa, cuối cùng nghĩa quân tan vỡ không củng cố được.
5. THẾ KỶ THỨ X
- Cụ tổ Dương Đình Nghệ, xưa quê hương sinh quán tại làng Long vĩ, châu Cổ Pháp, tỉnh Bắc Ninh, năm Mậu Ngọ năm 898. Đời nhà Đường, vua Chiêu Tuyên Đế, cụ làm Thứ sử châu Cổ Pháp, Khúc Thừa Dụ quê ở Cúc Bồ, Ninh Giang, Hải Dương làm Thứ Sử Hồng châu. Hai cụ thường quan hệ với nhau, thân hữu, nhà Đường cử tên Độc Cô Tổn sang làm Tiết Độ sứ An Nam, đóng ở thành Tống Binh, Độc Cô Tổn là tên sói lang độc ác của nhà Đường, hắn đánh đập nhân dân, vơ vét của cải của nhân dân, bắt nhân dân cống phẩm đủ thứ trên đời, làm cho nhân dân cực khổ, đói rét, vô cùng căm ghét.
Năm Nhâm Tý 904 ông Chu Bá Ôn làm nguyên soái nhà Đường, ông cử anh trai là Chu Toàn Dục sang làm Tiết Độ sứ An Nam, phế bỏ Độc Cô Tổn, Chu Toàn Dục điều động cụ tổ Dương Đình Nghệ vào làm Thứ Sử Ái Châu, tách rời mối quan hệ của cụ Nghệ và cụ Dụ, cụ tổ Dương Đình Nghệ di chuyển toàn bộ gia đình cùng đi vào Châu Ái, sau cụ định cư định canh, lập ra ấp Giàng ở huyện Quy Hóa (Thiệu Hóa), tỉnh Thanh Hóa, tên Chu Toàn Dục còn độc ác gấp nghìn lần Độc Cô Tổn.
Vì Tổ quốc, vì nhân dân khổ cực, căm thù bọn phong kiến nhà Đường cụ tổ Dương Đình Nghệ cùng với Khúc Thừa Dụ đứng lên khởi nghĩa mộ quân ở rùng núi Côn Sơn, Hải Dương. Kêu gọi nhân dân vùng dậy kháng chiến chống bọn tàn bạo đẫm máu nhà Đường.
Nhân dân ủng hộ và hào trưởng ở các nơi kéo đến hội nhập, lập nghĩa quân hùng mạnh, chuẩn bị vĩ khí, lương thực, đầy đủ vũ trang, cụ tổ Dương Đình Nghệ đứng lên làm nha môn tướng, chỉ huy quân đội tiến quân vũ bão tập kích kịch liệt đánh xông thẳng vào thành Tống Binh, giết chết tên ác ôn Chu Toàn Dục, tiêu diệt toàn bộ tướng, sĩ của chúng. Thắng trận Khúc Thừa Dụ lên ngôi, tự xưng Tiết Độ Sứ An Nam, giành độc lập dân tộc được 10 năm Khúc Thừa Dụ chết, Khúc Hạo lên thay 10 năm Khúc Hạo chết, Khúc Thừa Mỹ lên nối ngôi được 14 năm, năm Canh Dần 930, nhà Nam Hán sai Lý Khắc Chính, Lý Thủ Dương, Lương Khắc Định đem 20 vạn quân sang đánh, bắt được Khúc Thừa Mỹ đem về nước.
Cụ tổ Dương Đình Nghệ căm thù nhà Nam Hán, cụ giữ vững chí khí anh hùng dân tộc, hộ quốc cứu dân, giành độc lập dân tộc, cụ rút lui kéo quân về rừng núi Hồng Lam tỉnh Thanh Hóa, hội quân củng cố và chiêu mộ thêm binh sĩ tướng tài, được nhân dân và các nhà anh hùng hào kiệt  bốn phương kéo đến hội nhập trong đó có:
Tướng Ngô Vương Quyền
Tướng Đinh Công Trứ
Tướng Kiều Công Tiễn
Nữ tướng Dương Như Ngọc (con gái cụ Dương Đình Nghệ)
Cùng nhiều tướng sĩ khác, chuẩn bị lực lượng hùng mạnh, đầu năm 931 cụ mở cuộc tổng tấn công vũ bão quyết liệt ra Bắc, giải phóng thành Đại La (Tống Bình), bọn Lý Khắc Chính không chống cự nổi bỏ kinh thành tháo chạy thoát thân về nước, quân sĩ của chúng chết tới 80%, số còn sống không đánh kể. Cuối năm 931 nhà Hán lại sai tướng Trần Bảo đem 30 vạn quân sang đàn áp lần thứ 2. Cụ tổ Dương Đình Nghệ bố trí trận địa tại Chi Lăng, cụ tập kích giết chết tướng Trần Bảo và quân lính của chúng tại trận địa. Thắng trận cụ Dương Đình Nghệ lên ngôi, tự xưng Tiết Độ Sứ, không xưng hoàng đế nhưng vẫn là chính quyền tự chủ, độc lập dân tộc Việt Nam, cai quản quốc gia, củng cố triều đình và phân công các tướng đi đóng chốt, bảo vệ biên cương Tổ quốc, tổ chức bộ máy thống trị, xây dựng đất nước tự chủ.
Ngô Vương Quyền được phân trấn thủ Châu Hoan
Đinh Công Trứ được phân trấn thủ Châu Ái.
Kiều Công Tiễn trấn thủ phía Bắc, Cụ Dương Đình Nghệ tại vị được 8 năm, cuối năm 938 cụ mở tiệc khao quân xong cụ truyền lệnh các tướng đâu về đấy, canh phòng cẩn mật, bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Hôm đó, cụ dự tiệc quá chén say, nằm ngủ ở cung điện không thén cửa, riêng Kiều Công Tiễn là con đỡ đầu của Cụ lửng lơ không về, lúc đêm khuya thanh vắng, Kiều Công Tiễn lẻn vào trong cung điện hãm hại cụ tổ Dương Đình Nghệ, đêm ngày 25/11/938 cướp ngôi Tiết Độ Sứ thay Dương Đình Nghệ.
Dương Tam Kha còn ít tuổi, phải chốn đi không giám chống cự, rồi cử người đi báo gấp cho Ngô Vương Quyền, nhận được tin bà Dương Thị Như Ngọc sôi sục tim gan định kéo quân đi ngay. Ngô Quyền can bà ở lại cai quản châu để ông đi thay.
- Tướng Ngô Vương Quyền kéo quân ra Bắc tiêu diệt tên phản bội Kiều Công Tiễn, Kiều Công Tiễn bỏ chạy sang Trung Quốc cầu cứu nhà Nam Hán, vua Nam Hán cho 20 vạn quân, cử thái tử Hoàng Thao đem quân theo đường sông Bạch Đằng tiến vào nước ta xâm lược. Tướng Ngô Quyền cùng Dương Tan Kha và các hào trưởng địa phương đem quân mai phục đánh tan quân Nam Hán, giết chết thái tử Hoàng Thao, trị tội tên phản bội Kiều Công Tiễn tại trận Bạch Đằng Giang.
Thắng trận, ông Ngô Quyền lên ngôi hoàng đế, đóng đô ở Cổ Loa, huyện Đông Anh, bỏ rơi Dương Tam Kha sau này mới trở về thành để trợ giúp Ngô Vương cai quản đất nước.
- Bà Dương Thị Như Ngọc, con gái cụ tổ Dương Đình Nghệ, bà chí khí thông minh, tài năng, có sức khỏe, dũng cảm hơn người. Thời gian cha bà kháng chiến chống nhà Đường phù họ Khúc, bà tổ chức một cánh quân, cũng tham gia chiến đấu mãnh liệt phù họ khúc giành độc lập.
Họ Khúc thất thế, cha bà lui quân về Hồng Lam, tỉnh Thanh Hóa củng cố quân đội, bà cũng đi theo vào Thanh Hóa, bà tổ chức đội quân nữ giới riêng  cùng cha nuôi được 3000 binh sĩ anh hùng và bà đào tạo được hai nữ tướng Trần Phức và Quý Đễ, luyện tập võ nghệ tinh nhuệ, đầu năm 931 cùng với cha tiến quân ra Giao Châu bà chỉ huy, mãnh liệt đánh xông vào thành Tống Bình, tiêu diệt bọn giặc Hán giành độc lập dân tộc tự chủ.
Sau khi đánh thắng giặc Nam Hán ổn định Tổ quốc, bà kết duyên vàng với vị tướng Ngô Vương Quyền, cuối năm 931 nhà Nam Hán sai tướng Trần Bảo đem 20 vạn quân sang đàn áp, bà giữ vững chí anh hùng đã đem quân kết hợp với cha đánh tan quân Nam Hán. Sau bà cùng đi với phu quân vào trấn thủ Châu Hoan.
Cuối năm 938 kể gian thần Kiều công Tiễn hãm hại cha bà, nhận được tin báo bà sôi sục tim gan, định kéo quân đi ngay nhưng phu quân can bà ở lại trông coi biên giới để ông đi thay, ông Ngô Quyền bàn giao cho bà, ông kéo quân ra Bắc trị tội tên phản bội Kiều Công Tiễn, Công Tiễn bỏ chạy sang Trung Quốc cầu cứu nhà Nam Hán, vua Nam Hán cho 20 vạn quân, cử thái tử Hoàng Thao vượt biển vào cửa sông Bạch Đằng, ông Ngô Quyền bố trí mai phục cùng Dương Tam Kha và các hào trưởng địa phương đánh tan quân Nam Hán tại trận địa sông Bạch Đằng, xử tội tên phản bội Kiều Công Tiễn trước đó.
Thắng trận, Ngô Quyền lên ngôi hoàng đế, bỏ rơi Dương Tam Kha em trai bà, e sợ nhưng bà không hé miệng nói năng. Mãi sau mới đưa em về tham gia cai quản đất nước giúp đỡ Ngô Vương Quyền.
- Cụ tổ Dương Tam Kha con trai cụ tổ Dương Đình Nghệ, năm 938 kể gian thần Kiều Công Tiễn âm mưu đang tay hãm hại cha, vì Kiều Công Tiễn nhận làm con đỡ đầu cha mình, nên mất cảnh giác.
Cụ tổ Dương Tam Kha rất căm thù Kiều Công Tiễn, nhưng lúc này, việc quân sự còn non trẻ, chưa đủ lực lượng chống cự Công Tiễn, phải chịu tạm thời lánh đỡ, cụ cử người hỏa tốc đi vào Châu Hoan báo gấp cho chị là bà Dương Thị Như Ngọc. Sau anh rể là Ngô Vương Quyền kéo quân ra tiêu diệt tên phản bội Công Tiễn, Công Tiễn bỏ chạy sang cầu cứu nhà Nam Hán vua Nam Hán cử thái tử Hoàng Thao đem 20 vạn quân vượt biển kéo vào Bạch  Đằng, tướng Ngô Vương và Dương Tam Kha đem quân mai phục trận địa, đánh tan quân Nam Hán, Dương Tam Kha chém đầu thái tử Hoàng Thao, xử tội Kiều Công Tiễn. Thắng trận, ông Ngô Quyền lên ngôi hoàng đế bỏ rơi cụ tổ Dương Tam Kha. Cụ Dương Tham Kha sợ anh không giám ý kiến, đến năm 945 ông Ngô Quyền chết, Cụ tổ Dương Tam Kha theo di chiếu Ngô Vương căn dặn “giúp rập các cháu” cai quản đất nước, Cụ tức vị tự xưng Bình định vương hoàng đế, đóng đô ở thành Tống Bình, cháu Ngô Xương Ngập sợ cụ giết liền bỏ chạy ra Nam Sách, Hải Dương, tự lập chiến hào riêng giữ 2 vùng, cháu Ngô Xương Văn ở lại với cậu. Năm 950, vua Dương Tam Kha sai 2 tướng và cháu Ngô Xương Văn đem 3 vạn quân đi dẹp nội loạn, Ngô Xương Văn đi đến nửa đường dụ dỗ 2 tướng quay về thành cướp lại ngôi vua, cụ Dương Tam Kha lúc này quân đội có ít lực lượng mỏng manh không chống cự , chuyển về Bắc Ninh nơi gốc tổ xưa, cụ trao quyền cho các cháu, trở về quê, không còn nghĩ tới trở lại triều đình, tranh giành vương đế.
Cháu Ngô Xương Văn nhớ công ơn cậu xưa bế bồng, nuôi dưỡng, lại cho làm tướng, cầm quân, Ngô Xương Văn phong cậu Dương Tam Kha làm tướng Trương Dương Công, mời về ở tại ấp trả nhang, thuộc bến đò Chương Dương cai quản và kiểm soát trật tự an ninh khu vực, nay thuộc huyện Kinh Thành, thị xã Bắc Ninh. Sau cùng gia quyến của cụ Dương Tam Kha di chuyển về Cổ Lễ (Nam Định) cùng nhân dân lập ấp, khai hoang sản xuất được dân  yêu mến, tin cậy
- Bà Dương Vân Nga: cháu gái út cụ tổ Dương Đình Nghệ, sau là Hoàng hậu vua Đinh Tiên Hoàng, thời kỳ ông cha đánh giặc Nam Hán, tướng Đinh Công Trứ hết lòng trung thành ủng hộ, ông Dương Đình Nghệ đánh thắng giặc xâm lược Nam Hán. Sau thời kỳ quá độ ông làm Tiết Độ Sứ, bà kết duyên vàng với Đinh Bộ Lĩnh con trai trưởng Đinh Công Trứ.
Năm Đinh Mão 966, Đinh Bộ Lĩnh đến ở với xứ quân Trần Lãm sau sứ quân Trần Lãm chết, ông thừa kế sứ quân Trần Lãm cầm quân tiêu diệt giết 11 sứ quân khác ổn định, ông Đinh Bộ Lĩnh lui về đất Hoa Lư – Ninh Bình tự xưng là Đinh Tiên Hoàng, lập kinh đô Hoa Lư – Trường Yên, vua kết duyên với Hoàng hậu Dương Vân Nga, bà sinh được 3 hoàng tử: Đinh Liễn, Hoàng Lăng và Đinh Duệ (Đinh Toàn). Đầu năm Mậu Dần 978 Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn bị Đỗ Thích hãm hại, triều đình tôn lập thiếu đế Đinh Toàn lên nối ngôi, xưng là Vệ Vương mới 6 tuổi để lấn quyền. Bà Dương Vân Nga lên làm Hoàng thái hậu (nhiếp chính) ngự vị đảm nhận mọi công việc triều đình, cai quản đất nước. Đến năm Canh Thìn 980 có giặc Tống ngấp ngó sang xâm lược. Dương Thái Hậu đã đặt lợi ích quốc gia lên trên, quyết định trao áo Hoàng bào cho Lê Hoàn và tôn ông lên làm vua để thống nhất chỉ đạo đại quân đánh tan giặc Tống, dẹp yên nội loạn, đất nước thanh bình yên vui, tránh khỏi bị phong kiến nước ngoài dầy xéo. Bà Dương Vân Nga trở thành “anh thư nữ kiệt, tấm gương sáng về người con gái dũng liệt có tài”.
6. THẾ KỶ THỨ XI
- Cụ Dương Đình Tiến. Sinh quán tại làng Long Vĩ, xứ Kinh Bắc, huyện Đông Ngàn, tỉnh Bắc Ninh, thời nhà Lý Thánh Tông, cụ làm đến quan thừa tướng quốc công, giúp vua trị nước, cụ được nhân dân kính trọng.
- Cụ Dương Công Triển là con trai cụ Dương Đình Tiến, sinh quán tại Cố Pháp, Châu Long Vĩ, xứ Kinh Bắc, huyện Đông Ngàn, tỉnh Bắc Ninh. Cụ có người con gái Dương Thị Phương Hoài, mỹ nữ tuyệt đẹp, gả cho hoàng tử Càn Đức – con vua Lý Thánh Tông. Thái tử Càn Đức lên ngôi trở thành vua Lý Nhân Tông. Vua không có con trai để nối nghiệp, vua ngỏ ý với bà thái hậu Dương Hoài rằng: muốn dùng con trai họ Dương làm con kế tự, nối nghiệp Hoàng đế. Bà thái hậu đắc ý, sau bà bế đứa cháu trai con người em trai bà Phương Hoài tên là Dương Hoán vào cung làm con kế tự.
- Cụ Dương Công Khanh là con trai cụ Dương Công Triển, em trai bà Dương Thị Phượng Hoài, cụ sinh quán tại làng Long Vĩ, Cổ Pháp, xứ Kinh Bắc, huyện Đông Ngàn, tỉnh Bắc Ninh. Cụ xưa là Sùng Hiến Hầu quận công, đời vua Lý Nhân Tông. Khi vua thân hành đến nhà nói rằng: Tôi không có con trai nối nghiệp, muốn nuôi cháu trai con ông làm thái tử để thừa kế nối nghiệp Hoàng đế, lúc đó phu nhân cụ Dương Công Khanh còn đương có thai. Nghe được tin này, sư cụ Từ Đạo Hạnh, quê ở núi Sài Sơn tu ở chùa Thích Sơn, thân hành đến nhà cụ Sùng Hiến hầu quận công Dương Công Khanh báo tin rằng: khi nào bà phu nhân chở dạ sinh con trai, cụ Dương Công Khanh cử người đến báo cho sư. Khi sư cụ Từ Dao Hạnh nhận được tin báo, sư cụ đi vào trong hang núi Sài Sơn hóa thân (chết), để thần hồn vào đầu thai làm con Sùng Hiến Hầu quận công, cụ tổ Dương Công Khanh. Bà phu nhân sinh được con trai diện mạo phương phi. Cùng lúc bà thái hậu sinh con gái, bà đem cháo đổi, bế đứa cháu trai húy Dương Hoán – con của em trai mình là cụ Dương Công Khanh, đem vào cung nuôi làm con mình. Vua Lý Nhân Tông mừng rỡ yêu quý. Vua nhận làm con – thái tử họ Lý. Vì vậy Dương Hoán mang họ Lý từ đây.
Ngày 19 tháng 2 năm Đinh Mùi, Lý Nhân Tông mất, di chiếu lập Dương Hoán tự vị kế nghiệp. Vua truyền ngôi cho thái tử Dương Hoán lên ngôi Hoàng đế (Lý Thần Tông – hiệu Thuận Thiên).
7. THẾ KỶ THỨ XII
- Cụ Dương Hoán – Lý Thần Tông – con cụ Dương Công Khanh vào triều làm con đỡ đầu vua Lý Nhân Tông, được vua yêu quý sau khi vua mất ra chiếu lập hoàng tử Dương Hoán thừa kế tự Hoàng đế.
Vua Lý Nhân Tông mất được 3 ngày cụ tổ Dương Hoán tức vị lên nối ngôi Hoàng đế - năm Canh Tuất 1130 lấy hiệu là Lý Thần Tông. Vào thời kỳ này nước Chiêm Thành đem quân sang xâm chiếm Đại Việt. Vua sai Lý Công Bình và Lý Tam Đảo đem quân đi đánh Chiêm Thành 2 lần, bắt vua Chiêm Thành đầu hàng, từ đó nước Đại Việt mới được yên ổn.
Lý Thần Tông tại vị được 11 năm. Vua truyền ngôi cho thái tử là Lý Thiên Tộ lên thay cai quản triều đình, còn mình Lý Thần Tông đi tu ở chùa Pháp Vân. Vua băng hà vào năm Mậu Ngọ, thọ 23 tuổi.
- Cụ Lý Công Đảo – con thứ hai cụ Dương Công Triển, quê Long Vĩ,  huyện Đông Ngàn, tỉnh Bắc Ninh. Cụ làm danh tướng triều đình Lý Nhân Tông. Tháng 8 năm Canh Tuất – 1130 Chiêm Thành đem 5 vạn quân sang xâm lược 3 châu: Mạ Lịch, Địa Hạt, Bố Chính. Lần thứ nhất, thứ hai được vua Lý Thần Tông cử tướng Lý Công Đảo và Lý Công Bình đi dẹp giặc Chiêm Thành, giữ yên bờ cõi, nhân dân an cự lạc nghiệp. Cuối năm 1130 vua Lý Thần Tông cấp chiếu chỉ cho cụ Dương Công Đảo (Lý Công Đảo) vào trấn thủ 3 châu bảo vệ biên giới phía Nam Tổ quốc. Vâng lệnh nhà vua cụ Dương Công Đảo chuyển toàn bộ gia đình vào cư trú Nghệ An. Hiện nay con cháu dòng họ vẫn còn cư trú tại Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh.
- Lý Thiên Tộ - tức vua Lý Anh Tông – con trai Lý Thần Tông (Dương Hoán), vua lên ngôi được 21 năm, đến năm Kỷ Mùi (1139) tên Thân Văn Lợi quê Hải Dương, tự xưng là con trai vua Lý Nhân Tông tác loạn, vua cử tướng Lưu Vũ Xứng đem quân đi đàn áp, tướng Lưu Vũ Xứng bị tử trận, vua cử tiếp Đỗ Anh Vũ và Tô Hiến Thành đem quân tập kích tiêu diệt Thân Văn Lợi tên này bỏ trốn chạy lên Thái Nguyên sau chết. Năm sau Đàm Hữu Kình người Thổ nước Nam Hán đem 15 vạn quân sang xâm lược tiến đánh kinh thành nước ta, vua Lý Anh Tông cử Dương Tự Minh đem quân tổng công kích, Đàm Hữu Kinh thất bại bỏ chạy thoát thân về nước Hán, quân giặc bị tiêu diệt tới 80%. Đất nước được hòa bình, yên vui, phong thịnh. Vua xây dựng bến cảng Vân Đồn (Quảng Ninh) để buôn bán với các nước trên thế giới. Lý Anh Tông sinh được 2 hoàng tử là Lý Long Xuởng và Lý Long Hãn, vua tại vị được 37 năm và mất vào ngày 18/3/Ất Mùi (1175). Vua di chiếu cho Tô Hiến Thành bảo vệ Ấu chúa. Sau Tô Hiến Thành tôn lập thái tử Lý Long Hãn lên nối ngôi Hoàng đế (Lý Long Hãn là con thứ 2 lúc đó mới hơn 3 tuổi) được Tô Hiến Thành trợ giúp.
- Cụ Dương Tự Minh (con trai thứ 2 cụ Dương Công Khanh, cháu 3 đời cụ Dương Công Triển, quê làng Long Vĩ, xứ Kinh Bắc, huyện Đông Ngàn, phủ Thiên Đức, tỉnh Bắc Ninh. Xưa cụ làm võ tướng triều Lý Anh Tông. Năm Canh Thân 1140 tên Đàm Hữu Kình người Thổ Mán nước Tống, đem 10 vạn quân tiến sang xâm lược. Vua Lý Anh Tông cử tướng Dương Tự Minh đem quân chống lại Đàm Hữu Kính thua chạy bỏ về nước, quân giặc thiệt mạng vô kể, nước ta được hòa bình yên ổn (chú phù cháu). Đến năm Giáp Ngọ (1234) Dương Tự Minh già yếu bị phản loạn triều đình đàn áp, cụ bỏ chạy về Đô Lương, Thái Nguyên nhập vào với người dân tộc thiểu số, nay là huyện Phú Lương, Thái Nguyên. Ngày 19 tháng giêng trở thành ngày giỗ tổ, nhân dân vùng Phú Lương và 6 tỉnh biên giới tôn vinh cụ “Thánh Đuổm”.
8. THẾ KỶ THỨ XIII
- Cụ Lý Long Hân – Lý Cao Tông Hoàng đế (gốc họ Dương) con trai vua Lý Anh Tông, lên ngôi mới 3 tuổi, tại vị được 34 năm. Năm Kỷ Tỵ - 1209, trời tự nhiên kéo cơn mưa mù mịt gió to vũ bão, sấm sét đánh tan cung điện, tài sản bay lung tung, cây cối gẫy đổ, quân lĩnh tử thương, tướng Phạm Bình Phấn chết, tên Quách Bối nổi loạn tàn sát nhân dân, cung phí hoàng hậu, chiếm giữ kinh thành.
Vua Lý Cao Tông dẫn thái tử Lý Long Dục trốn chạy về miền Hải Ấp, đến thôn Lưu Gia trời tối, hai cha con vào ngủ trọ tại nhà ông Trần Lý. Ông Trần Lý đương được ngôi mà tổ bảo lộc kết phát đế vương, ảnh hướng đến triều đình, vua Lý Cao Tông cùng con trai đến nhà ông Trần Lý tạm lánh nạn. Ông Trần Lý có người con gái mỹ nữ Trần Minh Tư tuyệt đẹp, thái tử Long Dục say mê sinh ra quan hệ thân mật. Vua Cao Tông ngỏ ý hỏi cho Thái tử Long Dục, ông trần Lý đồng tình – Trần Thủ Độ đứng ra làm lễ kết duyên cho hai người, ông làm tướng sau khi dẹp giặc xong rước hai cháu (Trần Minh Tự - gọi ông bằng Chú) hồi cung, lên ngôi hoàng đế. Trần Thủ Độ được bổ nhiệm vào làm chỉ huy sứ của triều đình.
- Cụ Lý Long Dục – tức Lý Huệ Tông (gốc họ Dương)
Lý Huệ Tông làm hoàng đế - con trai của vua Lý Cao Tông. Đến năm kỷ tỵ bị thiên tai hỏa hoạn, mùa màng thất bát, vua cùng với vương phù bỏ kinh thành đi về phía miền Hải ấp Lưu gia, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Vua sinh được công chúa Phật Kim không may vua bị mắc bệnh không điều hành được triều đình. Vua ủy quyền cho Trần Thủ Độ công việc quản lý triều chính. Lợi dụng uy quyền trong tay mình Trần Thủ Độ đã cưỡng ép vua tự tử, sau khi vua băng hà, vua đã có di chiếu truyền ngôi cho công chúa Lý Phật Kim lúc đó mới lên 8 tuổi.
- Lý Phật Kim: Lên ngôi gọi là Lý Chiêu Hoàng (con gái Lý Huệ Tông) đã bị Trần Thủ Độ lập mưu nhường ngôi cho cháu trai là Trần Cảnh lên ngôi hoàng đế. Hằng ngày ông cháu Trần Thủ Độ và Trần Cảnh đến cung vua nô đùa với công chúa. Cứ sáng dậy rửa mặt Lý Chiêu Hoàng lại nô đùa té nước vào Trần Cảnh. Trần Thủ Độ dạy trần cảnh khi bị té nước ngửa vạt áp hứng rồi nói rằng “Chúa cho nước thần xin nhận”. Từ đó Trần Thủ Độ dụ dỗ Lý Chiêu Hoàng lấy Trần Cảnh. Lý Chiêu Hoàng tỏ ý không ưng thuận. Trần Thủ Độ ép phải lấy Trần Cảnh, buộc Chiêu Hoàng phải chấp nhận. Từ đó Trần Thủ Độ làm lễ khánh hạc kết duyên. Tiếp theo Trần Thủ Độ ép Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi vua cho Trần Cảnh vào ngày 10 tháng 1 năm 1224 Lý Chiêu Hoàng tuyên bố nhường ngôi. Trần Cảnh lập ra nhà Trần từ đây.
- Cụ Lý Long Xưởng: Không được nối ngôi hoàng đế, cụ đã bỏ lui về quê Long Vĩ yên phận làm ăn sinh nghiệp. Cụ sinh được 7 người con: Lý Long Cao, Lý Quốc Chính, Lý Long Tích, Lý Long Tình, Lý Long Tính, Lý Long Tường và Lý Long Tự. Bẩy người con người nào cũng thông minh, có học và danh tướng, luôn trung thành với triều đình và vua Cao Tông. Trần Thủ Độ e sợ con cụ Lý Long Xưởng đứng lên chống triều đình nhà Trần, nên đã có âm mưu xây hầm bí mật để rốt và giết mọi người, xây Thái Đường để lừa gạt mọi người đến dự lễ khánh thành vào ngày 10/3/1234 để hại. Tuy nhiên do không thực hiện được âm mưu, Trần Thủ Độ đã cho lính về làng tán sát chém giết họ hàng, đốt phá nhà cửa, cung điện, sách sổ tộc phả. Mọi người bỏ chạy khắp bốn phương. Cụ thượng tướng công Lý Quốc Chính và thửa tướng Lý Long Cao bị bắt bị giết, Lý Long Tích và mọi người phải thay họ đổi tên (Đào Sư Tích), bỏ trốn lên phía Bắc. Lý Long Tính, Lý Long Tình và nhiều người chạy sang Trung Quốc, Hàn Quốc lánh nạn. Cuối đời Trần, Trần Thủ Độ chết Dòng tộc mới quy tụ được cháu con, ví như ở Bắc Giang còn chi họ Yên Dũng, Nam Định còn chi họ ở Cổ Lễ, Ninh Bình còn chi họ ở Làng Via.
9. THẾ KỶ THỨ XIV
- Cụ Dương Nhật Lễ, vào thời trung gian giữa nhà Trần vua Trần Dụ Tông, do không có con trai để kế vị, vua gửi thông điệp kén chọn bách dân, tìm người tài đức để nuôi làm con kế vị nối ngôi. Cụ Dương Nguyên Dục ở tỉnh Bắc Ninh có bà vợ phu nhân Lã Thị Phượng, mỹ nữ tuyệt đẹp trẻ tuổi, đang có thai nghén, cụ xin cống, vua Dụ Tông nhận làm cung phi, sau bà sinh được con trai đặt tên là Dương Nhật Lễ. Vua Dụ Tông vui mừng nhận làm thái tử để làm người kế nghiệp. Ít lâu sau cụ Dương Nguyên Dục chết, năm Mậu Thân (1368), vua Dụ Tông mất, di chúc lập thái tử Dương Nhật Lễ nối ngôi Hoàng Đế.
Bà Thái hậu tuân theo di chiếu vua ban, tôn lập Dương Nhật Lễ lên ngôi Hoàng đế. Cụ Dương Nhật Lễ kết duyên với con gái của Trần Nguyên Húc, lập vị hoàng hậu vua cung hoàng vương. Ông Nguyễn Tạc anh em với Trần Nguyên Húc đã âm mưu giết vua cùng Hoàng vương để cướp ngôi của cung hoàng, khống chế vua, sau các quan nghị định hoàng trở về kinh đô để thanh trị nạn kẻ phản bội.
Vua cùng hoàng vương ra về đến phủ Kiến Xương, Đông Bộ Đầu, hoàng đế tạm nghỉ. Trần Ngô Lang con trai Trần Nguyên Hức lên đến Khuê Ngô Lang giết vua Dương Nhật Lễ, cha con kéo về nhập thành, tự xưng vua Trần Nghệ Tông hoàng đế. Đó là em vợ giết anh rể, bố vợ lên nối ngôi. Cụ tổ Dương Nhật Lễ tại vị được 4 năm thì bị nạn họ Trần giết hại.
- Cụ Dương Công Định: Con trai trưởng cụ Dương Công Dám quê quán xứ Kinh Bắc (huyện Đông Ngàn, tỉnh Bắc Ninh).
Cụ là người có chí khí, thông minh, văn võ song toàn, có sức khỏe, dũng cảm hơn người. Năm 1394 cụ mới 20 tuổi đã làm quan nội dám bảo vệ hoàng cung vua Trần Thuận Tông. Sau khi vua mất, thái tử Trần An nối ngôi tự xưng là vua Trần Thiếu Đế mới 3 tuổi. Hồ Quý Ly lộng quyền đoạt ngôi vua Thiếu Đế, lập ra nhà Hồ. Tướng Dương Công Định và các quan đấu tranh đòi Hồ Quý Ly trả lại quyền thống trị cho nhà Trần. Hồ Quý Ly âm mưu rời đô về An Tôn, huyện Vĩnh Lọc, tỉnh Thanh Hóa, đem cả vua Trần Thiều Đế đi cùng, trong lúc đấu tranh căng thẳng, Nguyễn Thừa bỏ chạy sang Trung Quốc cầu cứu nhà Minh, vua Minh giả phù Trần, cho 500 binh sĩ và tướng Hán Quan hộ tống Trần Thiên Bình về nước. Dương Công Định đưa quân ra biên thùy phối hợp với nhà Hồ đánh tan quân hộ Tống, giết chết Trần Thiên Bình. Năm 1414 vua Minh cử 30 vạn hùng binh cùng tướng Trương Phụ Lý xâm, Mộc Thạch chia làm 2 đường: Bằng Trường và Vân Nam sang xâm lược lần thứ 2. Dương Công Định đem quân ra biên thùy chống giặc, lần này quân giặc mạnh, quân nhà Hồ không chống cự nổi, nhân dân không ủng hộ nhà Hồ - Dương Công Định phải rút lui về xuôi , cùng gia đình chạy trốn về miền Nam Hải – đại khẩu vào trong rừng rậm trú quân. Quân Minh đánh vào kinh đô nhà Hồ, bắt cha con Hồ Quý Ly và Nguyễn Phi Khanh đem về Trung Quốc. 18 năm dưới ách thống trị của nhà Minh, nhân dân cực khổ, đến năm 1418 Lê Lợi khởi nghĩa, tướng Dương Công Định cùng số quân ẩn giặc ở bãi biển đam gia hội nhập nghĩa quân. Lê Lợi suốt 10 năm chống giặc Minh; mặc dù gặp khó khăn và nhiều lần bị giặc bao vây, quân sĩ phải chạy tản mạn mỗi người mỗi nơi. Sau rồi lại chiều hồi tụ tập, mãi đến 1426 Lê Lợi được cái kiếm thần có chữ Thuận Thiên ở nhà ông Lê Thuận, từ đó mới đánh thắng quét sạch bè lũ đô hộ nhà Minh, giải phóng hoàn toàn đất nước. Đầu năm 1428, vua Minh lại sai tên tướng Liễu Thăng sang xâm lược thứ 3. Chúa công Lê Lợi và đại tướng Trần Ngọc Lưu và tướng Dương Công Đình, cùng nhiều tướng khác đem quân mai phục từ sông Cầu, Bắc Ninh, Bắc Giang đến cửa ải Mặt Quỳ Chi Lăng, Lạng Sơn, kéo dài 3 tỉnh. Sau khi quân Liễu Thăng lọt vào trật địa phí Nam, đại tướng Trần Ngọc Lưu phát hỏa đánh thật mãnh liệt rồi giả chước thua kéo quân chạy về phía Đông Nam Chi Lăng, quân Liễu Thăng tức hơi đuổi đánh, vừa tới cánh đồng thung lũng lầy thụt, chúa công Lê Lợi phát hỏa thét đánh bất ngờ, tướng Trần Ngọc Lưu quay lại đánh quân ở sườn núi Chi Lăng, truy kích đuổi đánh buộc quân Liễu Thăng phải chạy tạt xuống cánh đồng thung lũng lầy thụt, ngựa của Liễu Thăng bị thụt nút vó, quân lính đổ dồn đống lại, Liễu Thăng lúng túng, đại tướng chúa công Lê Lợi cùng với tướng Trần Ngọc Lưu chém đầu Liễu Thăng vào ngày mồng 3 tháng 1 năm 1428 tại Chi Lăng, quân lĩnh của chúng bị quân ta tiêu diệt toàn bộ. Thắng trận rồi ông Lê Lợi lên ngôi hoàng đế, đặt  là vua Lê Thái Tổ thuận thiên.
Ba năm ổn định triều đình vun sức cho nhân dân đâu đấy trở về nguyên quán làm ăn, ban ra chính sách miễn thuế 3 năm cho dân, khai khẩn điền nông xong, vua Lê cấp Sắc, cấp Chiếu chỉ cấp ruộng đất đền công cho các tướng sĩ có công với nước. Cụ tổ Dương Công Đình cũng được Vua Lê cấp sắc, cấp chiếu chỉ, cấp ruộng đất, đền công hàng nghìn mẫu. Cụ trở về nhận liền khu đất bãi biển rừng sậy nuôi trí quân ẩn giặc ngày trước, thuộc cửa biển Đại Ác nha Hải Khẩu không về quê cũ. Năm sau cụ Phạm Đạo Soạn về nhận phía đông, cụ Nguyễn Phúc Khang về nhận phía Tây, dần dà các hộ về đông. Các cụ họp bàn lấy họ Dương, họ Phạm làm gốc, đặt tên là xã Dương Phạm, chia làm 3 thôn:
Dương Phạm xã Trung thôn
Dương Phạm xã Đông thôn
Dương Phạm xã Đoài thôn,
Cụ tổ Dương Công Đình định cư canh, lập tân ấp tại khu trung tâm đại lý, quán nước đình, thờ bà lão bán hàng nước Thần Long Tảo hiện lên bán hàng, đón tiếp vua Triệu Việt Vương hoàng đế, từ thế kỷ thứ VI.
Đình bằng bệ đá, long kiệu, lô lương đá, bia lịch sử đá, đứng trần trời bên cạnh có giếng nước thanh thủy (gọi là Đình Trần).
Cụ tổ Dương Công Đình nhận thờ cúng, làm đình riêng của gia đình, con cháu đông lên, mới gọi là giáp tây, đến đời vua Lê Thần Tông được phong sắc làm lên hai tòa trang cung thờ thánh, tòa ngoài thờ tổ, về sau cụ tổ Dương Công Đình làm ngôi nhà thờ 3 tòa thờ tổ, mấy chục năm sau các cụ 3 thôn làm ngôi đình giữa xã, gọi là Đình Cả (giờ là Đình Voi).
Cụ thủy tổ Dương Công Đình vận chuyển 2 cánh cửa chạm rồng ở cung điện quan thừa tướng Dương Công Tiến ở làng Long Vĩ, xưa nhà Trần phá hủy Đình Cả và số còn sót lại. Cụ đem về làm 2 cánh cửa cung cấm đình và các vật liệu khác, nay những di tích vật liệu đó vẫn còn nguyên vẹn.
Tổ làm quan tại triều mãi đến đời vua Lê Nhân Tong, Tổ quá già yếu xin nghỉ việc về nhà, tổ mất ngày 16 tháng giêng năm Bính Dần, giờ dần, hưởng thọ 71 tuổi.
- Cụ Dương Công Tảo – là con trai thứ 3 cụ tổ Dương Công Dám, sinh quán tại Kinh Bắc, huyện Đông Ngàn, tỉnh Bắc Ninh.
Có chí khí thông minh, có sức khỏe, dũng cảm hơn người. Năm 1400 có giặc Minh kéo sang xâm lược lần thứ nhất nước ta. Tổ xuất thân đi chống giặc, hộ quốc cứu dân, đánh thắng giặc nhà Minh, đến năm 1414 vua Minh lại cử 30 vạn hùng binh, sai tướng Trương Phụ, Lý Xâm, Mộc Thạch tiến sang xâm lược lần thứ 2. Cụ tổ Dương Công Tảo tham gia chỉ huy chiến đấu, trận này giặc Minh nhiều, quân hùng cường tránh ác liệt, không chống cự nổi phải rút lui bỏ chạy và đem cả gia đình chạy xuôi về miền Nam Hải, thuộc cửa biển Đại Ác nha Hải khẩu ẩn trong bãi biển, rừng sậy, cây cối um tùm, gia đình tự sản xuất lương thực sinh hoạt hàng ngày, mãi đến năm 1418 ông Lê Lợi khởi nghĩa ở Lam Sơn, cụ lại xuất thân đi theo ông Lê Lợi 10 năm mới đánh thắng được giặc Minh, giải phóng hoàn toàn đất nước giành độc lập dân tộc.
Ông Lê Lợi lên ngôi hoàng đế, vua cấp sắc, cấp ruộng đất, đến công 500 mẫu cụ về nhận liền nơi bãi biển rừng sậy, nơi ẩn giặc, không về Bắc Kinh ổn định, cụ lập làng, cụ đặt là làng Thụ Chiền. Trong di tích còn lại, là cánh đồng chiền ở cửa làng..
- Cụ tướng Dương Văn Chấp, quê hương ở Ái Châu – Thanh Hóa, xưa là vị tướng giỏi của họ Mạc. Thời kỳ vua Lê Chiêu Thống – Mạc Đăng Dung làm nguyên soái, vào năm Đinh Hợi 1527 Mạc cướp ngôi vua Lê Cung Hoàng.
Đến năm Ất Tỵ Trịnh Kiểm vào làm nguyên soái vua Lê Trang Tông, kiểm phế bỏ Mạc Đăng Dung, từ đó họ Mạc, họ Trịnh tranh hùng đánh nhau, rối loạn triều đình, xưa gọi là loạn tam phủ.
Cụ tổ Dương Văn Chấp người có trí thông minh, văn võ toàn tài, cụ làm tướng phủ họ Mạc chống lại họ Trịnh đến năm Canh Thân 1560. Họ Mạc thế yếu bị thua họ Trịnh. Mạc Phú Nguyên bỏ chạy lên Kim Thành, Mạc Phúc Điển ở lại chống họ Trịnh sau bị thua bỏ chạy, rồi sau họ Mạc di chuyển triều đình lên tỉnh Cao Bằng, xây dựng Kinh Thành ở Cao Bằng thống trị một vùng đất Cao Bằng.
Cụ tổ Dương Văn Chấp cũng cùng đi di chuyển toàn bộ gia đình con cháu lên ở tại tỉnh Cao Bằng từ năm 1592 đến nay. Năm 1975 tổng là 383 năm trời,
Hiện nay ở tỉnh Cao Bằng vẫn có một chi Dòng họ Dương, con cháu cụ tổ Dương Văn Chấp ở miền hạ du chuyển lên xây dựng gia đình ở tỉnh Cao Bằng.
10. THẾ KỶ THỨ XVIII
- Cụ Dương Trọng Tế - Quê hương ở xứ Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh.
Xưa thi đỗ tiến sĩ quận công, đời Lê thời vua Lê Chiêu Thống năm Đinh Mùi 1787, Trịnh Bồng cướp ngôi vua. Vua Lê xuất thành ra ngoài đi lang thang chúa Trịnh nhập thành. Cụ tổ Dương Trọng Tế đem quân đến vây thành phù vua, chống chúa Trịnh, nhưng vì họ Trịnh hùng cường, không chống cự nổi, cụ phải chịu rút lui quân và hộ tống mẫu hậu vua Lê chạy về Bắc Ninh.
 Sau vua Lê sang cầu cứu nhà Thanh, vua Càn Long cho 20 vạn quân cử tướng Tôn Sĩ  Nghị đem quân sang tiêu diệt chúa Trịnh, chiếm giữ Kinh thành.
- Cụ Dương Đinh Tuấn cùng trong thời kỳ này, quê hương ở huyện Chi Lăng, tỉnh Hải Dương chiêu mộ binh sĩ giúp vua Lê, nhưng vì quân dân quá hỗn độn, giặc trong giặc ngoài không dẹp được. Sau cụ cùng với cụ Dương Trọng Tế hộ tống mẫu hậu vua Lê chạy về Bắc Ninh.
- Cụ Dương Trần Án cũng mộ quân kéo đến giúp vua Lê vây kinh thành kháng chiến chống họ Trịnh, nhưng lực lượng mỏng manh, vũ khí thô sơ không chống nổi chúa Trịnh. Cụ phải rút lui ra về hộ tống mẫu hậu và vua Lê chạy về Bắc Ninh.
- Cụ Dương Hữu Vịnh quê hương ở làng Dương Phận, tổng Thanh Khê, huyện Đại An, phủ Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Cụ chí khí thông minh có sức khỏe văn võ kiêm toàn.
Năm Đinh Mùi 1787 cụ xuất thân đi theo ông Nguyễn Huệ cụ được ông Nguyễn Huệ phong làm Chánh Lĩnh binh, chỉ huy một binh đoàn bộ binh, cùng với chúa công và các tướng khác chiến đấu đánh phá đồn Ngọc Hồi, Hà Nội.
Từ 30 tết Bính Ngọ đến mông 5 tháng giêng Đinh Mùi mới phá tan được đồn Ngọc Hồi, giết chết rất nhiều tướng sĩ của giặc Thanh và hàng mấy trăm con ngựa của chúng, đại tướng Tôn Sĩ Nghị, không chống cự nổi hắn bỏ chạy thục mạng tháo thân về nước.
Thắng trận ông Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế, đặt hiệu là vua Quang Trung, niên hiệu Kiến Trung vua tại vị 6 năm bị bệnh chết, truyền ngôi cho con trai là Nguyễn Quang Toản lên nối ngôi hoàng đế, đặt là vua Quang Toản niên hiệu Cảnh Thịnh, tại vị 10 năm, đến năm Nhâm Tuất 1802. Nguyễn Ánh đem quân đội nước đại Pháp kéo vào Sài Gòn tiến ra Long Biên đánh cướp ngôi vua Quang Toản, triều đình không chống cự được bỏ chạy về Sơn Tây.
Cụ tổ Dương Hữu Vịnh cũng chạy về tỉnh Sơn Tây. Sau cụ lại về quê hương, yên phận làm ăn.
Hồng Xá, ngày 20/10/1975
Tái sao lục
Chính Tông
Dương Văn San
Hiệu đính Dương Tự Đam

Theo Hoduongvietnam.com.vn

Được tạo bởi Blogger.
VIETAD
VIETAD